Behandeling

De behandeling van vasculaire dementie is niet bepaald gemakkelijk, aangezien door de infarcten bepaalde delen van het hersenweefsel permanent verloren zijn gegaan. De behandeling van vasculaire dementie is dan ook voornamelijk gericht op het voorkomen van uitbreiding en het tegengaan van meerdere herseninfarcten. Met andere woorden, de behandeling is niet gericht op genezing maar meer op preventie. Bij vasculaire dementie wordt bepaalde medicatie voorschreven, die het verloop van de ziekte positief kan beïnvloeden. Daarnaast richt de behandeling zich met name op de beïnvloeding van de levensstijl, zodat de kans op vaatproblemen verminderd worden.

Helaas is er nog geen behandeling mogelijk die vasculaire dementie geneest. Of deze ooit nog zal worden en kunnen ontwikkeld is niet duidelijk.